Årsberetningen for 2014

Om Vallset kulturstier > Styret > Støttemedlemskap > Årsberetninger

Vallset Kulturstier

Årsberetning 2014

Styret har bestått av:
Leder                                       Erik Norstad
Nestleder                                Kjell Joar Dybdal
Kasserer                                  Jan Dahlen
Sekretær                                 Arnfinn Standerholen
Styremedlem                          Bjørg Svingen
                                                Ingeborg Amundrud
                                                Øystein Engen
Varamedlem, møtende          Gunvor Kari Amundsen
Revisor                                    Per Arne Røseth
                                                Marie Berg
Valgkomité                             Åse Strand
                                                Harald Nilsen
                                                Svenn Erik Engen

Komiteer oppnevnt av styret:
Tilsyn med skogskapellet:      Grethe Skaaraas, Reidar Westgård
Tilsyn med Kvennstugua:       Bjørg Svingen, Harald Nilsen, Tor Ola Lundsbakken.
Landhandelen:                        Bjørg Svingen, Ola Svingen, Jan Arne Berg
Kaffesalg:                               Arnfinn Standerholen, Jan Dahlen
Turstier:                                  Erik Norstad, Wenche Haslie
Kvennstuguteateret:              Nestleder Erik Norstad, varamedlem Lill Skjønsberg

Medlemstall
144 medlemmer pr 31. desember 2014.

Gaver/økonomi
Årets basar ga et bra resultat, 18.981,-. Takk til alle som bidro med gevinster og kjøpte lodd. Loppemarked ga en inntekt på kr 17.255,- og i tillegg ny dagsrekord med kaffe/vaffel-salg på over kr 10.000,-. Julemarkedet hadde en omsetning på ca kr 60.000,- og ga et overskudd på kr 23.000,-. Viser for øvrig til regnskapet.

Møter og representasjon
Det er avholdt 9 styremøter og et møte med stifaddere. Leder har deltatt på styremøter i Kvennstuguteateret. Leder har også deltatt i møte med Stange kommune om nytt, oppdatert og felles turstikart.

Kvennstugua
Kvennstugua har vært åpen for kaffesalg på søndager, kl. 11.00 - 15.00, fra 4. mai til 12. oktober. Vi retter en stor takk til alle som frivillig stiller opp år etter år.  
Det har vært mye utleie i løpet av året, med nærmere 20 arrangementer. Utleien er til lag, firmaer og privatpersoner. Stange Kommune er fast gjest med sine nytilsatte som får servering og en hyggelig opplevelse. En stor takk til Bjørg for alt arbeid med utleie.

Vallset Kulturstier har registrert seg i Brønnøysundregisteret.
Farmen på TV2 hadde innspilling en hel dag i Kvennstugua med mange av oss som aktører,
ingenting ble vist på TV bortsett fra 2 sek. med Ola Svingen.
Arstad skole hadde 150-årsjubileum og var i Kvennstugua med 266 elever fordelt på 2 dager. Jan Arne, Gunvor Kari og Erik organiserte og gjennomførte et program for dem i Skolestua og Landhandelen, ved husmannsplassen, elva og rørgata.

Låvetak
Med stor dugnadsinnsats og ved hjelp av gaver, tilskudd og egne inntekter har vi i løpet av sommeren fått lagt nytt låvetak. En spesiell takk til Odvar Engen, Henry Bratlien, Magne Engen, Berger Frogner og Steinar Berglund. Også takk til Knut Nilsen for arbeid med ny belysning på låven. Etter at arbeidet var ferdig ble hele låven ryddet og støvsugd.
Vi inviterte til dugnadsfest på låven den 26. september.

Vedlikehold
På P-plassen ved Katthølet ble det lagt duk, grøftet og kjørt på masse. Utgiftene delt med Kvennstuguteatret. Sverre Hansen har lagt nytt tak på info tavla ved Katthølet. Ola Svingen har sikret den ene langveggen på Landhandelen og laget to skap til kjøkkenet i Kvennstugua. Det er foretatt flomsikring mot elva. Det er innkjøpt grasklipper, to utebord og fire krakker.

Arrangement og besøk
Det har vært mye fin underholdning på søndager, med blant annet Bernt Wold, Tom Erik Tangen fra Sandbeck-stiftelsen og den svenske visetrubaduren Staffan Strøm. Søndagsunderholdningen startet allerede 11.5., dermed totalt 16 søndager. 
-11. mai arrangerte vi loppemarked med bra besøk og god omsetning.
-En søndag ble det satt fokus på gamle tradisjoner og håndverk med omkring 200 besøkende. Det ble vist separering, kinning, spinning og flatbrødbaking.
-Det har vært en søndag med gudstjeneste og en søndag med blomsterutstilling med Fuchsiaforeningen.
-7. september ble det arrangert ”Kom deg ut-dagen” i samarbeid med HHT, Jeger og fisk,  Speiderne, Røde Kors og Vallset/Stange orienteringslag. Her var det omkring 400 besøkende.
-27. juni arrangerte vi Børli-kveld med blant andre Øyvind Roos, hvor vått og kjølig vær bidro til at vi hadde snaut 60 betalende gjester.
-Stange kommune markerte Grunnlovs-jubileet den 13. august med variert underholdning. Åpent arrangement med gjester fra vennskapskommunene Botkyrka og Brøndby, total ca 400 besøkende. Vallset kulturstier sto for servering.
-Julemarked 29. og 30. november med bra besøk og omsetning. Vi solgte kaker, julenek, poteter, hembrygd øl samt varer fra ElleMelle på Åkershagan i Landhandelen. I Kvennstugua ble det servert kaffe, gløgg og grøt. Underholdning på låven av Arnfinn Rasmussen og Magnhild Lersveen.

Kvennstuguteateret
I år var det ”Graset er grønt før æille” skrevet av Hogne Moe, basert på Prøysen-tekster, som ble framført 13. til 16. juni. Ny forestilling og bra vær bidro til at det nesten ble ny publikumsrekord. Forestillingen i 2013 ga lagene en dugnadsgodtgjørelse på kr 20.000,-. Vi retter en stor takk til alle medlemmer som hjalp til.

Kvennstugua Landhandel
Bjørg, Ola og Jan Arne har hatt ansvaret for Landhandelen. Butikken har holdt åpent på søndager fra 4.5. til 21.9. Økning i omsetningen med åpent 5 flere søndager, godt salg ifm teaterforestillingene og julemarkedet. Se eget vedlegg til årsberetningen.

Turer og stier
Det er arrangert 9 onsdagsturer med 224 deltakere. Vi var ansvarlig for FYSAK-post som i år var på Fossbergstormyra. Det er satt opp infotavler på Fossbergstormyra og ved rørgata, det er satt opp rastebenk på Kongsrud. Arnold Dagfinrud og Jan Olav Sæther ryddet og merket ny sti fra hyttefeltet ved Harasjøen til Helgåsen. Det er også ryddet og merket ny sti fra Fossberget til ei kvilebu sør for Fossberget og videre til Fossbergstormyra.

Skåråsberget
Skogskapellet er et populært turmål for mange. Det er holdt gudstjenester i år, blant annet den tradisjonelle polsk-norske. Det har også vært vielse i kirken.

Styret, Vallset, 8. mars 2015

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen