Årsberetningen for 2012

Om Vallset kulturstier > Styret > Støttemedlemskap > Årsberetninger

Styret har bestått av:
Leder
Erik Norstad
Nestleder
Kjell Joar Dybdal
Kasserer
Jan Dahlen
Sekretær
Jan Olav Sæther
Styremedlem
Bjørg Svingen
Kirsten Amundrud
Øystein Engen
Revisor
Per Arne Røseth
Marie Berg
Valgkomité
Harald Nilsen
Jan Arne Berg
Åse Strand

Komiteer oppnevnt av styret:
Tilsyn med skogskapellet: Ole Arnt Skaaraas, Reidar Westgård
Tilsyn med Kvennstugua: Bjørg Svingen, Harald Nilsen, Sverre Hansen, Tor Ola
Lundsbakken.
Butikken:
Bjørg Svingen, Ola Svingen, Jan Arne Berg
Kaffesalg:
Jan Olav Sæther, Jan Dahlen
Turstier:
Erik Norstad, Wenche Haslie
Kvennstuguteateret:
Nestleder Erik Norstad, varamedlem Lill Skjønsberg

Medlemstall.
142 medlemmer.

Møter og representasjon.
Det er avholdt 6 styremøter og et møte med stifaddere hvor vi delte ut sekk, kniv og sag.
Leder har deltatt på styremøter i Kvennstuguteateret. Vi har deltatt på Vårdag i Stangebyen,
Gatadagen, Stangedagen og Romedalsdagen, med verving, loddsalg og informasjon. Det er
avholdt loppemarked med bra resultat. Årets basar ga også et bra resultat. En stor takk til alle
som bidro med gevinster.

Kvennstugua.
Kvennstugua har vært åpen for kaffesalg på søndager, kl.11.00 - 15.00, fra 6. mai til 28.
oktober. Vi retter en stor takk til alle "kaffekokere" som frivillig stiller opp år etter år. Det
er anskaffet nytt kjøleskap og det er montert varmepumpe. Partytelt er innkjøpt. Det har vært
mye utleie i løpet av året. Stange Kommune er fast gjest med sine nytilsatte som får servering
og en hyggelig opplevelse. En stor takk til Bjørg for alt arbeid med utleie. Store deler av
sommeren har også Landhandelen vært åpen. Se eget vedlegg til årsberetningen.

Arrangementer og besøk.
24. juni hadde Ole Ivar's familiekonsert i Kvennstugua. Bra besøk tross truende vær.
Konsert med Lasse Johansen senere på sommeren ble avlyst p.g.a. sykdom. En søndag
ble det satt fokus på gamle tradisjoner og håndverk. Det ble vist separering, kinning,
flatbrødbaking og knivsmedarbeid. Det har vært en søndag med gudstjeneste og en søndag
med blomsterutstilling med Fucsiaforeningen. Det har vært mye fin underholdning på
søndager, med blant annet "Tre Skalder" fra Odal.

Vedlikehold
Stabburet er rettet opp med god hjelp fra Sverre Hansen. Stabburet er rengjort og arbeidet
med å lage museum er i gang. Knut Nilsen har ordnet det elektriske. Magne Engen og
Steinar Berglund har sørget for at det står en ny fin søppelbu bak Kvennstugua. Vegen
fra Katthølet til parkeringsplassen ved Oveli er høvlet og gruset. Parkeringsplassen er
planert og gruset. Vegen forbi skolestua er utbedret. Det er ryddet, drenert og gruset foran
Landhandelen. Bak Landhandelen er det ryddet og gravd tomt til Pakkbua som skal settes
opp til våren. Ved RV24 er det satt opp nytt skilt til Kvennstugua. Nytt P-skilt ved Katthølet
er satt opp etter at det forrige ble stjålet.

Kvennstuguteateret.
I år var det "Kors på hæsjen" som ble framført 8. 9. 10. og 11.juni. Dette er et nytt teater
som er skrevet av Magnhild Lersveen. Forestillingene ble en formidabel suksess. Det ble
satt publikumsrekord med ca. 3600 noe som ga et bra økonomisk resultat. Dette ga lagene en
dugnadsgodtgjørelse på 20.000,-. Vi retter en stor takk til alle medlemmer som hjalp til.

Kvennstugua Landhandel.
Den faste gjengen med Bjørg, Ola og Jan Arne har hatt ansvaret for Landhandelen. Butikken
har holdt åpent på søndager store deler av sommeren. Se eget vedlegg til årsberetningen.

Turer og stier.
Det er arrangert 9 onsdagsturer med 173 deltakere. Vi var ansvarlig for FYSAK post på
Nygard. En dugnad måtte til for å rydde rundt de gamle hustuftene før "bøtta" kunne henges
opp. Det ble også satt opp en tavle med informasjon om stedet.

Skåråsberget
Skogskapellet er et populært turmål for mange. Ut ifra gjesteboka ser vi at den benyttes hele
året. Det er holdt 3 gudstjenester i år, den ene var den tradisjonelle polsk-norske. Det har
også vært vielse i kirken.

Starbergkoia, Festningsberget
Bra besøk gjennom året. En onsdagstur ble lagt hit hvor arkeolog Kristine Andreassen fra
Hedmark Fylkeskommune hadde et veldig interessant foredrag om bygdeborger. Vi fikk
klarsignal til å pusse opp steinen med innhogd skrift.

Styret
Vallset, 10.mars, 2013

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen