Årsberetningen for 2011

Om Vallset kulturstier > Styret > Støttemedlemskap > Årsberetninger

Årsberetning 2011

Styret har bestått av:

Leder Erik Norstad

Nestleder Kjell Joar Dybdal

Kasserer Jan Dahlen

Sekretær Jan Olav Sæther

Styremedlem Bjørg Svingen

Kirsten Amundrud

Øystein Engen

Revisor Per Arne Røseth

Marie Berg

Valgkomité Anne Dæhli Hagen

Harald Nilsen

Jan Arne Berg

Komiteer oppnevnt av styret:

Tilsyn med skogskapellet: Ole Arnt Skaaraas, Reidar Westgård, Gunnar Skålerud

Tilsyn med Kvennstugua: Bjørg Svingen, Harald Nilsen, Sverre Hansen,
Tor Ola Lundsbakken.

Butikken: Bjørg Svingen, Ola Svingen, Jan Arne Berg

Kaffesalg: Jan Olav Sæther, Jan Dahlen

Turstier: Erik Norstad, Wenche Haslie

Kvennstuguteateret: Nestleder Erik Norstad, varamedlem Lill Skjønsberg

Medlemstall.

131 medlemmer.

Møter.

Det er avholdt 7 styremøter. Leder har deltatt på styremøter i
Kvennstuguteateret.

Kvennstugua.

Kvennstugua har vært åpen for kaffesalg på søndager, kl.11.00 - 15.00,
fra 8. mai til 23. oktober. Vi retter en stor takk til alle
"kaffekokere" som frivillig stiller opp år etter år. Store deler av
sommeren har også Landhandelen vært åpen. Se eget vedlegg til
årsberetningen.

20 års jubileum.

Vallset Kulturstier er 20 år og dette ble behørig markert i sommer.
Lørdag 20. august var det en sammenkomst med mat og drikke for
medlemmer og gode hjelpere. Ca. 100 møtte opp. Søndag 21. august var
det åpen jubileumsdag med kaffe og bløtkake til alle. Det var
underholdning av Guren Hagen/Frode Berntsen. Ca 300 var innom. Stor
takk til Hamar Catering som sponset jubileumskaken og som leverte
flott mat på lørdagen.

Vedlikehold

"Kvennstugua" med område rundt og alle bygningene krever mye
vedlikehold og vi er veldig avhengig av dugnadshjelp. Vi retter en
generell takk til alle som har bidratt. Det er lagt nytt tak på
stallen. Det er skiftet svill under skolestua. Gapahuk ha fått nytt
tak. Det er montert slåer med lås på låvedører. Det er montert
vannpumpe til kvennhjulet og dette er sikret med gjerde. Det er lagt
ned dreneringsrør med varmekabel gjennom hele område for å hindre
overvann sommerstid og ising vinterstid. Det er tilkjørt store mengder
med grus. Det ble store reparasjoner etter flom og uvær. Trær og kratt
er ryddet langs veien.

Kvennstuguteateret.

I år var det "Guldfjeldet" som var satt opp og framført 11. 12. 13. og
14. juni. Regien var ved Arild Halvorsen. 1500 møtte opp for å se
tross dårlig vær. Været må nok ta skylden for at det ble underskudd.
Dette ble imidlertid dekket opp av et tilskudd fra Stange Kommune. En
stor takk til medlemmene i Vallset Kulturstier som var med og hjalp
til.

Teatermuseum

Etter ide fra Jan Arne Berg er stallen bygd om til teatermuseum. I
tillegg til nytt tak utvendig er det pusset opp innvendig. Gulv er
pusset og lakkert. Veggene er tilrettelagt for montering av bilder og
plakater. Lys og varme er oppgradert. I utstillingen er det samlet
materiale fra alle teaterforestillingene gjennom alle år. Museet ble
åpnet 14.august. Det var underholning og musikk fra
teaterforestillingene, det ble holdt taler og ordfører Nils A. Røhne
foretok den offisielle åpningen.

Kvennstugua Landhandel.

Den faste gjengen med Bjørg, Ola og Jan Arne har hatt ansvaret for
Landhandelen. Butikken har holdt åpent på søndager store deler av
sommeren. Se eget vedlegg til årsberetningen.

Turer og stier.

Wenche og Erik har vært ansvarlig for onsdagsturene. 170 personer har
deltatt i år. En stor takk til de lokale guidene. Vi hadde ansvaret
for "FYSAK" post på Kongsrudberget. Her er det anlagt ny rasteplass
med benker som vi har fått av Sverre Hansen. 9.oktober var vi arrangør
for turmarsj "Vi går for åpenhet" på verdensdagen for psykisk helse.
Vedlikehold av stiene fungerer bra med stifadder-ordningen.

Arrangementer og besøk.

Foreningen Norden og Stange Kommune var på besøk 3.august. Dette var
også en minnemarkering etter 22.juli. Fucsiaforeningen hadde
utstilling 21.august på jubileumsdagen.

Det har vært flere skolebesøk; Ottestad 3 dager, Breidablikk og
Vallset. Barnehagene i Stange har hatt sin tradisjonelle dag.
Funksjonshemmede fra Hamar og Stange har vært på besøk. Nyansatte i
Stange Kommune har vært på besøk og fått bevertning. Det har vært
bryllup, gudstjeneste med to barnedåper, besøk av pensjonistforening,
menighetsråd og private. Utleie til lag, foreninger og private gir
noen kroner i kassa.

Skåråsberget

Skogskapellet er et populært turmål for mange. Ut ifra gjesteboka ser
vi at den benyttes hele året. Det er holdt 3 gudstjenester i år, den
ene var den tradisjonelle polsk-norske. Det har også vært vielse i
kirken.

Starbergkoia, Festningsberget

Her har det vært bra besøk i følge gjesteboka i Starbergkoia.

På Festningsberget har Erik Norstad vært på befaring sammen med en
representant fra Hedmark fylke for å se om det lar seg gjøre å få
rengjort steinen med innhogget skrift. Vi har fått tilbakemelding på
at vi kan fjerne mose og lav men vi må ha med oss en arkeolog fra
fylket.

 

Styret
Vallset, 10.mars, 2012

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen