Skolestua

Kvennstugua > Smia > Skolestua > Stallen > Stabburet > Låven > Landhandelen > Pakkbua

Skolestua kom på plass i 1994. Det eldste skolehuset i bygda, som var i ferd med å gå til grunne etter at det var brukt som både hønsehus og kålrotlager, ble tatt vare på. Huset sto i Snekkersveen på Kolomoen, og var den første grendeskolen etter at det kom «Lov om Fastskole for Almuen paa Landet» i 1860. Huset er innredet etter gamle beskrivelser, og viser en klassesituasjon med salmodikon på katetret og bjørkeris over døra.

De livaktige figurene som befinner seg i klasserommet, både lærer og elever, er alle designet av tannlege og multikunster Bjørn Amundrud. Han har forøvrig også laget de andre «personene» som befolker museet, både i husmannsstua, milorgmuseet og i smia.

Noen tekster fra skoledirektør Bonnevies lærebok for de som skulle utføre læregjerningen, er også blitt til underholdende lesning i dag.

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen