Låven

Kvennstugua > Smia > Skolestua > Stallen > Stabburet > Låven > Landhandelen > Pakkbua

Låven stammer fra Brynisvea, «Snyta», i Romedal og inneholder mye gammel landbrukredskap, det meste hesteredskap, men også noe der «kjerringa er hest», fra småbruk i området.
Dette sammen med gamle bilder, er også med på å gi en god illustrasjon av folks levemåte før.

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen