Landhandelen

Kvennstugua > Smia > Skolestua > Stallen > Stabburet > Låven > Landhandelen > Pakkbua

Kvennstugua Landhandel er siste tilskudd til bebyggelsen og ble åpnet i 2004. Et gammelt tømmerhus fra Prestrud nedre, der en av de første butikkene i bygda lå, er nå flyttet til toppen av publikumsamfiet.
Butikken er åpen hver søndag i sommerhalvåret.
Her selges lokalt bygdehåndverk og brukskunst av mange slag, og her får du fortsatt kjøpt kroneis for ei krone.

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen